escudo blanco

Instituto del
Verbo Encarnado.

“Christus Heer laten zijn over alles wat authentiek menselijk is.”

«Wij streven ernaar priesters te vormen voor de Katholieke Kerk naar het Hart van Christus, priesters die hun geest doordrenken met het Woord van God, dienstbaar zijn aan hun naaste, solidair met allen in nood, promotors van de leken, met een groot vermogen tot dialoog, zonder identiteitscrisis, verlangend naar permanente vorming, overgegeven aan de Voorzienigheid, die de katholieke liturgie liefhebben, onvermoeibare predikers, met een grote geestelijke rijkdom… »-

 

Constituties 231

Elementos "no negociables"

De Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Vrouwelijke tak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord

Derde Seculiere Orde.

De leken die deel uitmaken van onze Religieuze Familie.

Het wapenschild van het Instituut en zijn betekenis

Escudo Het rode kruis:
Ieder werk put kracht uit het bloed van Christus dat vergoten is voor onze verlossing.
De witte achtergrond:
Symbool van de zuiverheid van alle werken alleen voor God gedaan.
E. De kroon: verbeeldt het koningschap van Christus.
La corona:
Representa la realeza
de Cristo.
De rozenkrans:
Laat onze toewijding aan de Maagd Maria zien, haar moederlijke bescherming, haar aanwezigheid in ons leven en in ons apostolaat.
Het zwaard:
Onze missie is om te prediken: "Zij zullen het tweesnijdend zwaard van het Woord van God in hun mond hebben."
De letters:
Het zijn de initialen van "Verbum Caro Factum Est" (het Woord is vlees geworden), omdat wij de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord zijn.
De drie vlammen:
Het zijn de drie evangelische raden die we als gelofte afleggen bij onze professie. (gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid).
De lelie:
Staat voor onze vierde gelofte van toewijding aan de Maagd Maria in Moederlijke Slavernij van Liefde.

Subscríbete a nuestro servicio de correos