escudo blanco

Instituto del
Verbo Encarnado.

„Wzięcie w posiadanie dla Jezusa Chrystusa wszystkiego, co jest autentycznie ludzkie”

„Dążymy do formowania kapłanów Kościoła katolickiego według Serca Jezusa Chrystusa: aby gasili pragnienie Słowem Bożym, aby byli pomocni bliźniemu, solidarni ze wszystkimi potrzebującymi, promotorami świeckich, z wielką zdolnością do dialogu, bez kryzysu tożsamości, pragnący nieustannej formacji, zdani na Bożą Opatrzność, miłośnicy liturgii katolickiej, „obfitujący w duchu”.

Konstytucje 231

Nasze „niepodlegające negocjacjom” elementy

La Familia Religiosa del Verbo Encarnado

Służebnice Pana i Dziewicy Matarà.

Żeńska gałąź Rodziny Zakonnej Słowa Wcielonego.

Trzeci Zakon Świeckich.

Świeccy, którzy są częścią naszej Rodziny Zakonnej.

Herb Instytutu i jego znaczenie

Escudo Czerwony krzyż:
Każde dzieło czerpie swoją siłę z krwi Chrystusa przelanej dla naszego odkupienia.
Białe tło:
Symbol czystości wszystkich dzieł dokonanych tylko dla Boga.
Korona:
reprezentuje godność królewską Chrystusa.
Różaniec:
To nasze nabożeństwo do Maryi Panny, Jej macierzyńska opieka, Jej obecność w naszym życiu i w dziełach apostolskich.
Miecz:
Naszą misją jest głoszenie: „Będą mieli w ustach obosieczny miecz Słowa Bożego”.
Litery:
To są inicjały od „Verbum Caro Factum Est” (Słowo stało się ciałem), ponieważ jesteśmy Rodziną Zakonną Słowa Wcielonego.
Trzy płomienie:
to są trzy rady ewangeliczne, które ślubujemy podczas konsekracji zakonnej (ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa)
Lilia:
oznacza nasz ślub poświęcenia się Maryi Dziewicy w macierzyńską niewolę miłości.

Zapisz się do naszego serwisu pocztowego