De Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord

Seculiere Derde Orde

De Derde Orde bestaat uit leken die willen deelnemen aan onze missie en onze spiritualiteit midden in de wereld willen beleven. Zij proberen zijn in hun dagelijks leven, het leven van alledag, een nieuwe Menswording van het Woord te zijn. In hun huizen, op hun werk, onder de mensen en in elke realiteit waarin zij leven.

De leden die officieel deel uitmaken van de Derde Orde, delen in de geest van het Instituut en wijden zich toe aan de Maagd Maria in “moederlijke slavernij van liefde”. De Derde Ordeleden wordt gevraagd te bidden voor de hele Religieuze Familie en in het bijzonder voor nieuwe roepingen.

De deelname van de Derde Ordeleden aan de verschillende apostolische werken van de Religieuze Familie wordt op vele manieren geconcretiseerd: hulp in de Werken van Barmhartigheid; deelname en hulp in de Liturgie; steun aan onze missies in het Midden-Oosten – door gebed, offers en actieve deelname ter plaatse, met vrijwilligerswerk en met bezoek en hulp aan behoeftige gebieden. Speciale vermelding verdienen het apostolaat ten gunste van het leven (Pro Life), de vertaling en uitgave van boeken, het geven van catechese, de hulp bij de volksmissies en bij de organisatie van de Geestelijke Oefeningen. Onze Tertiarissen werken met veel plezier mee en promoten met enthousiasme alle activiteiten die worden georganiseerd, waardoor zij een enorme steun worden voor onze missionarissen en in feite sleutelstukken van onze missionaire bezigheid in de verschillende landen. In de overtuiging dat “de missie toebehoort aan heel het volk van God van God” en “niet slechts aan enkele deskundigen”, evangeliseren zij de cultuur door hun eigen roeping, door al hun plichten en bezigheden in de wereld te vervullen en in hun gewone levensomstandigheden, naar de geest van het Mensgeworden Woord. Aldus dragen zij bij tot de heiliging van de wereld door aan anderen hetzelfde geloof uit te stralen waaraan zij zich hebben vastgeklampt, dezelfde hoop die hen bezielt en dezelfde liefde waarmee zij zich bemind weten door God.

De Derde Orde kent verschillende niveaus van toebehoren, van volledige toewijding aan God door het afleggen van private geloften, terwijl men in de wereld blijft leven, tot een eenvoudigere deelname aan de geestelijke goederen van de religieuze familie. Verenigingen van gelovigen en lekenbewegingen kunnen ook toetreden tot de Derde Orde.

Previous slide
Next slide

Onze activiteiten