Rodzina zakonna Słowa Wcielonego

Trzeci Zakon Świeckich

Trzeci Zakon Świeckich składa się z członków świeckich, którzy chcą uczestniczyć w naszej misji i żyć naszą duchowością pośród świata. Próbując być nowym wcieleniem Słowa na codzień, w codzienności. W swoich domach, w swoich miejscach pracy, wśród ludzi, wobec których Pan Bóg ich stawia i w każdej rzeczywistości, w której żyją.

Członkowie, którzy oficjalnie należą do Trzeciego Zakonu, uczestniczą w duchu Instytutu i poświęcają się Maryi Dziewicy w „matczyną niewolę miłości”. Członkowie trzeciego zakonu proszeni są o modlitwę za całą Rodzinę zakonną, a zwłaszcza o nowe powołania.

Udział tercjarzy w różnych dziełach apostolskich Rodziny Zakonnej urzeczywistnia się na wiele sposobów: pomoc w dziełach miłosierdzia; udział i pomoc w Liturgii; wspieranie naszych misji na Bliskim Wschodzie – poprzez modlitwę, ofiary i aktywny udział na tamnym obszarze, poprzez wolontariat oraz odwiedzanie i pomoc w miejscach, które jej potrzebują. Na szczególną uwagę zasługuje apostolat na rzecz życia (Pro Life), tłumaczenie i redakcje książek, katechizacja, pomoc w misjach ludowych oraz w organizacji rekolekcji. Nasi tercjarze współpracują z wielką radością i entuzjastycznie promują wszystkie organizowane działania, stając się ogromnym wsparciem dla naszych misjonarzy i rzeczywiście kluczowymi elementami naszego przedsięwzięcia misyjnego w różnych krajach. Przekonani, że „misja należy do całego Ludu Bożego”, a „nie tylko do niektórych ekspertów”, ewangelizują kulturę poprzez własne powołanie, wypełniając wszystkie i każde z osobna obowiązki i zajęcia świata, w zwykłych warunkach, zgodnie z duchem Słowa Wcielonego i w ten sposób działając, przyczyniają się do uświęcenia świata, promieniując na innych tą samą wiarą, do której przylgnęli, tą samą nadzieją, która ich ożywia i tą samą miłością, z jaką wiedzą, że są kochani przez Boga.

Trzeci Zakon ma różne stopnie przynależności, od całkowitego poświęcenia się Bogu przez profesję ślubów prywatnych żyjąc w świecie, po prostsze uczestnictwo w dobrach duchowych rodziny zakonnej. Stowarzyszenia wiernych i ruchy świeckie również mogą przynależeć do Trzeciego Zakonu.

Previous slide
Next slide

Nasze działania